יום ש', ג’ בתשרי תשע”ח
انطلق طلاب الصفوف الخامسة من مدرسة الغزالية يوم الاثنين 16/3/2015 الى .....

معهد وايزمن في رحوفوت لاجراء فعاليات عن الفضاء والمجموعة الشمسية , رافقتهم المربية ومركزة العلوم عايدة جابر والاستاذ فراس حاج يحيى.

 
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
..