יום ש', ג’ בתשרי תשע”ח
לקט דוגמאות מן הפעילויות בכיתות

شمسية بابا الكبيرة