יום ו', ל’ בתשרי תשע”ח

نضع بين ايديكم امساكية شهر رمضان المبارك حسب التوقيت المحلي لمدينة القدس