יום א', כט’ בכסלו תשע”ח

نضع بين ايديكم امساكية شهر رمضان المبارك حسب التوقيت المحلي لمدينة القدس