יום ד', י’ באייר תשע”ח

ابتدائية الغزالية بالطيبةتهنيء جميع معلميها ومعلماتها بمناسبة يوم المعلم العالمي.دمتم سالمين مبدعين منجزينكل عام وانت شعلة النور التي تضيء الكون