יום ש', ח’ בניסן תשע”ח

((20.2.2018) الدفاع المدني في ابتدائية الغزالية الطيبة