יום ש', ח’ בניסן תשע”ח

قامت ابتدائية الغزالية الطيبةبتكريم جميع طاقم المدرسةمعلمين...مساعدات....طاقم عملثناء على جهودهم واعمالهم