יום ש', ג’ בתשרי תשע”ח
ليست السعادة في أن تعمل دائما ما تريد بل في أن تريد ما تعمله